Abone Kategorisi Müşteriler İçin Doğalgaz Satış Fiyat Tarifesi

İçin Doğalgaz Satış Fiyat Tarifesi

Abone Kategorisi

Abone01.01.2021
0-100.000( K1) 1.563250
100.001-1.000.000 (K2) 1.473122
1.000.001-10.000.000( K3) 1.426288
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.324520
100.000.001 - üzeri (K5) 1.297935
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.01.2021
0-100.000( K1) 1.713081
100.001-1.000.000 (K2) 1.622953
1.000.001-10.000.000( K3) 1.576119
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.474351
100.000.001 - üzeri (K5) 1.447766
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.01.2021
0-100.000( K1) 1.713081
100.001-1.000.000 (K2) 1.622953
1.000.001-10.000.000( K3) 1.576119
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.474351
100.000.001 - üzeri (K5) 1.447766
Abone01.12.2020
0-100.000( K1) 1.544526
100.001-1.000.000 (K2) 1.456424
1.000.001-10.000.000( K3) 1.410643
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.311163
100.000.001 - üzeri (K5) 1.285176
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.12.2020
0-100.000( K1) 1.692874
100.001-1.000.000 (K2) 1.604772
1.000.001-10.000.000( K3) 1.558991
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.459511
100.000.001 - üzeri (K5) 1.433524
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.12.2020
0-100.000( K1) 1.692874
100.001-1.000.000 (K2) 1.604772
1.000.001-10.000.000( K3) 1.558991
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.459511
100.000.001 - üzeri (K5) 1.433524
Abone01.11.2020
0-100.000( K1) 1.538898
100.001-1.000.000 (K2) 1.452633
1.000.001-10.000.000( K3) 1.407807
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.310402
100.000.001 - üzeri (K5) 1.284957
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.11.2020
0-100.000( K1) 1.687246
100.001-1.000.000 (K2) 1.600981
1.000.001-10.000.000( K3) 1.556155
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.458750
100.000.001 - üzeri (K5) 1.433305
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.11.2020
0-100.000( K1) 1.687246
100.001-1.000.000 (K2) 1.600981
1.000.001-10.000.000( K3) 1.556155
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.458750
100.000.001 - üzeri (K5) 1.433305
Abone01.10.2020
0-100.000( K1) 1.536359
100.001-1.000.000 (K2) 1.450923
1.000.001-10.000.000( K3) 1.406528
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.310059
100.000.001 - üzeri (K5) 1.284858
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.10.2020
0-100.000( K1) 1.684707
100.001-1.000.000 (K2) 1.599271
1.000.001-10.000.000( K3) 1.554876
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.458407
100.000.001 - üzeri (K5) 1.433206
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.10.2020
0-100.000( K1) 1.684707
100.001-1.000.000 (K2) 1.599271
1.000.001-10.000.000( K3) 1.554876
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.458407
100.000.001 - üzeri (K5) 1.433206
Abone01.09.2020
0-100.000( K1) 1.534128
100.001-1.000.000 (K2) 1.449420
1.000.001-10.000.000( K3) 1.405404
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.309757
100.000.001 - üzeri (K5) 1.284771
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.09.2020
0-100.000( K1) 1.682476
100.001-1.000.000 (K2) 1.597768
1.000.001-10.000.000( K3) 1.553752
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.458105
100.000.001 - üzeri (K5) 1.433119
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.09.2020
0-100.000( K1) 1.682476
100.001-1.000.000 (K2) 1.597768
1.000.001-10.000.000( K3) 1.553752
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.458105
100.000.001 - üzeri (K5) 1.433119
Abone01.08.2020
0-100.000( K1) 1.532632
100.001-1.000.000 (K2) 1.448412
1.000.001-10.000.000( K3) 1.404650
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.309555
100.000.001 - üzeri (K5) 1.284713
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.08.2020
0-100.000( K1) 1.680980
100.001-1.000.000 (K2) 1.596760
1.000.001-10.000.000( K3) 1.552998
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.457903
100.000.001 - üzeri (K5) 1.433061
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.08.2020
0-100.000( K1) 1.680980
100.001-1.000.000 (K2) 1.596760
1.000.001-10.000.000( K3) 1.552998
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.457903
100.000.001 - üzeri (K5) 1.433061
Abone01.07.2020
0-100.000( K1) 1.529749
100.001-1.000.000 (K2) 1.446470
1.000.001-10.000.000( K3) 1.403197
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.309165
100.000.001 - üzeri (K5) 1.284601
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.07.2020
0-100.000( K1) 1.678097
100.001-1.000.000 (K2) 1.594818
1.000.001-10.000.000( K3) 1.551545
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.457513
100.000.001 - üzeri (K5) 1.432949
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.07.2020
0-100.000( K1) 1.678097
100.001-1.000.000 (K2) 1.594818
1.000.001-10.000.000( K3) 1.551545
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.457513
100.000.001 - üzeri (K5) 1.432949
Abone01.06.2020
0-100.000( K1) 1.526326
100.001-1.000.000 (K2) 1.444165
1.000.001-10.000.000( K3) 1.401472
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.308702
100.000.001 - üzeri (K5) 1.284468
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.06.2020
0-100.000( K1) 1.824674
100.001-1.000.000 (K2) 1.742513
1.000.001-10.000.000( K3) 1.699820
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.607050
100.000.001 - üzeri (K5) 1.582816
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.06.2020
0-100.000( K1) 1.874674
100.001-1.000.000 (K2) 1.792513
1.000.001-10.000.000( K3) 1.749820
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.657050
100.000.001 - üzeri (K5) 1.632816
Abone01.05.2020
0-100.000( K1) 1.524205
100.001-1.000.000 (K2) 1.442736
1.000.001-10.000.000( K3) 1.400403
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.308415
100.000.001 - üzeri (K5) 1.284385
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.05.2020
0-100.000( K1) 1.822553
100.001-1.000.000 (K2) 1.741084
1.000.001-10.000.000( K3) 1.698751
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.606763
100.000.001 - üzeri (K5) 1.582733
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.05.2020
0-100.000( K1) 1.872553
100.001-1.000.000 (K2) 1.791084
1.000.001-10.000.000( K3) 1.748751
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.656763
100.000.001 - üzeri (K5) 1.632733
Abone01.04.2020
0-100.000( K1) 1.522791
100.001-1.000.000 (K2) 1.441783
1.000.001-10.000.000( K3) 1.399690
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.308224
100.000.001 - üzeri (K5) 1.284330
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.04.2020
0-100.000( K1) 1.821139
100.001-1.000.000 (K2) 1.740131
1.000.001-10.000.000( K3) 1.698038
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.606572
100.000.001 - üzeri (K5) 1.582678
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.04.2020
0-100.000( K1) 1.871139
100.001-1.000.000 (K2) 1.790131
1.000.001-10.000.000( K3) 1.748038
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.656572
100.000.001 - üzeri (K5) 1.632678
Abone01.03.2020
0-100.000( K1) 1.521926
100.001-1.000.000 (K2) 1.4412
1.000.001-10.000.000( K3) 1.399254
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.308107
100.000.001 - üzeri (K5) 1.284296
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.03.2020
0-100.000( K1) 1.820274
100.001-1.000.000 (K2) 1.739548
1.000.001-10.000.000( K3) 1.697602
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.606455
100.000.001 - üzeri (K5) 1.582644
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.03.2020
0-100.000( K1) 1.870274
100.001-1.000.000 (K2) 1.789548
1.000.001-10.000.000( K3) 1.747602
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.656455
100.000.001 - üzeri (K5) 1.632644
Abone01.02.2020
0-100.000( K1) 1.518632
100.001-1.000.000 (K2) 1.438982
1.000.001-10.000.000( K3) 1.397594
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.307661
100.000.001 - üzeri (K5) 1.284168
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.02.2020
0-100.000( K1) 1.816980
100.001-1.000.000 (K2) 1.737330
1.000.001-10.000.000( K3) 1.695942
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.606009
100.000.001 - üzeri (K5) 1.582516
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.02.2020
0-100.000( K1) 1.866980
100.001-1.000.000 (K2) 1.787330
1.000.001-10.000.000( K3) 1.745942
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.656009
100.000.001 - üzeri (K5) 1.632516
Abone01.01.2020
0-100.000( K1) 1.516840
100.001-1.000.000 (K2) 1.437775
1.000.001-10.000.000( K3) 1.396691
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.307419
100.000.001 - üzeri (K5) 1.284098
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.01.2020
0-100.000( K1) 1.815188
100.001-1.000.000 (K2) 1.736123
1.000.001-10.000.000( K3) 1.695039
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.605767
100.000.001 - üzeri (K5) 1.582446
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.01.2020
0-100.000( K1) 1.865188
100.001-1.000.000 (K2) 1.786123
1.000.001-10.000.000( K3) 1.745039
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.655767
100.000.001 - üzeri (K5) 1.632446
Abone01.12.2019
0-100.000( K1) 1.515923
100.001-1.000.000 (K2) 1.437157
1.000.001-10.000.000( K3) 1.396229
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.307295
100.000.001 - üzeri (K5) 1.284062
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.12.2019
0-100.000( K1) 1.814271
100.001-1.000.000 (K2) 1.735505
1.000.001-10.000.000( K3) 1.694577
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.605643
100.000.001 - üzeri (K5) 1.582410
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.12.2019
0-100.000( K1) 1.864271
100.001-1.000.000 (K2) 1.785505
1.000.001-10.000.000( K3) 1.744577
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.655643
100.000.001 - üzeri (K5) 1.632410
Abone01.11.2019
0-100.000( K1) 1.511192
100.001-1.000.000 (K2) 1.433971
1.000.001-10.000.000( K3) 1.393845
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.306655
100.000.001 - üzeri (K5) 1.283877
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.11.2019
0-100.000( K1) 1.809540
100.001-1.000.000 (K2) 1.732319
1.000.001-10.000.000( K3) 1.692193
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.605003
100.000.001 - üzeri (K5) 1.582225
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.11.2019
0-100.000( K1) 1.859540
100.001-1.000.000 (K2) 1.782319
1.000.001-10.000.000( K3) 1.742193
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.655003
100.000.001 - üzeri (K5) 1.632225
Abone01.10.2019
0-100.000( K1) 1.508873
100.001-1.000.000 (K2) 1.432409
1.000.001-10.000.000( K3) 1.392677
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.306341
100.000.001 - üzeri (K5) 1.283787
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.10.2019
0-100.000( K1) 1.807221
100.001-1.000.000 (K2) 1.730757
1.000.001-10.000.000( K3) 1.691025
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.604689
100.000.001 - üzeri (K5) 1.582135
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.09.2019
0-100.000( K1) 1.506876
100.001-1.000.000 (K2) 1.431064
1.000.001-10.000.000( K3) 1.391671
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.306071
100.000.001 - üzeri (K5) 1.283709
Abone01.09.2019
0-100.000( K1) 1.805224
100.001-1.000.000 (K2) 1.729412
1.000.001-10.000.000( K3) 1.690019
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.604419
100.000.001 - üzeri (K5) 1.582057
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.09.2019
0-100.000( K1) 1.182865
100.001-1.000.000 (K2) 1.105110
1.000.001-10.000.000( K3) 1.063140
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.017753
100.000.001 - üzeri (K5) 0.994584
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.08.2019
0-100.000( K1) 1.312471
100.001-1.000.000 (K2) 1.237676
1.000.001-10.000.000( K3) 1.198812
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.114360
100.000.001 - üzeri (K5) 1.092298
Abone01.08.2019
0-100.000( K1) 1.802108
100.001-1.000.000 (K2) 1.727313
1.000.001-10.000.000( K3) 1.688449
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.603997
100.000.001 - üzeri (K5) 1.581935
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.08.2019
0-100.000( K1) 1.038965
100.001-1.000.000 (K2) 0.961210
1.000.001-10.000.000( K3) 0.919240
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.873853
100.000.001 - üzeri (K5) 0.850684
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.07.2019
0-100.000( K1) 1.110718
100.001-1.000.000 (K2) 1.032963
1.000.001-10.000.000( K3) 0.990993
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.945606
100.000.001 - üzeri (K5) 0.922437
Abone01.07.2019
0-100.000( K1) 1.572231
100.001-1.000.000 (K2) 1.494476
1.000.001-10.000.000( K3) 1.452506
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.407119
100.000.001 - üzeri (K5) 1.383950
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.07.2019
0-100.000( K1) 0.371865
100.001-1.000.000 (K2) 0.294110
1.000.001-10.000.000( K3) 0.252140
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.206753
100.000.001 - üzeri (K5) 0.183584
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.06.2019
0-100.000( K1) 1.108857
100.001-1.000.000 (K2) 1.031834
1.000.001-10.000.000( K3) 0.990259
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.945299
100.000.001 - üzeri (K5) 0.922348
Abone01.06.2019
0-100.000( K1) 1.570370
100.001-1.000.000 (K2) 1.493347
1.000.001-10.000.000( K3) 1.451772
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.406812
100.000.001 - üzeri (K5) 1.383861
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.06.2019
0-100.000( K1) 0.237052
100.001-1.000.000 (K2) 100.047029
1.000.001-10.000.000( K3) 100.019512
10.000.001-100.000.000 (K4) 107.331699
100.000.001 - üzeri (K5) 106.686040
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.05.2019
0-100.000( K1) 1.105602
100.001-1.000.000 (K2) 1.029859
1.000.001-10.000.000( K3) 0.988975
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.944762
100.000.001 - üzeri (K5) 0.922193
Abone01.05.2019
0-100.000( K1) 1.567115
100.001-1.000.000 (K2) 1.491372
1.000.001-10.000.000( K3) 1.450488
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.406275
100.000.001 - üzeri (K5) 1.383706
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.05.2019
0-100.000( K1) 0.237052
100.001-1.000.000 (K2) 1.427699
1.000.001-10.000.000( K3) 0.5999
10.000.001-100.000.000 (K4) 114.983826
100.000.001 - üzeri (K5) 111.350424
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.04.2019
0-100.000( K1) 1.103639
100.001-1.000.000 (K2) 1.028668
1.000.001-10.000.000( K3) 0.988201
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.944438
100.000.001 - üzeri (K5) 0.922099
Abone01.04.2019
0-100.000( K1) 1.565152
100.001-1.000.000 (K2) 1.490181
1.000.001-10.000.000( K3) 1.449714
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.405951
100.000.001 - üzeri (K5) 1.383612
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.04.2019
0-100.000( K1) 1.035344
100.001-1.000.000 (K2) 2.225843
1.000.001-10.000.000( K3) 1.398147
10.000.001-100.000.000 (K4) 115.767868
100.000.001 - üzeri (K5) 112.134918
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.03.2019
0-100.000( K1) 1.103334
100.001-1.000.000 (K2) 1.028483
1.000.001-10.000.000( K3) 0.988081
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.944388
100.000.001 - üzeri (K5) 0.922084
Abone01.03.2019
0-100.000( K1) 1.564847
100.001-1.000.000 (K2) 1.489996
1.000.001-10.000.000( K3) 1.449594
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.405901
100.000.001 - üzeri (K5) 1.383597
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.03.2019
0-100.000( K1) 1.034336
100.001-1.000.000 (K2) 2.224687
1.000.001-10.000.000( K3) 1.397094
10.000.001-100.000.000 (K4) 115.752612
100.000.001 - üzeri (K5) 112.120113
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.02.2019
0-100.000( K1) 1.101338
100.001-1.000.000 (K2) 1.027272
1.000.001-10.000.000( K3) 0.987294
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.944059
100.000.001 - üzeri (K5) 0.921989
Abone01.02.2019
0-100.000( K1) 1.562851
100.001-1.000.000 (K2) 1.488785
1.000.001-10.000.000( K3) 1.448807
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.405572
100.000.001 - üzeri (K5) 1.383502
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.02.2019
0-100.000( K1) 1.019826
100.001-1.000.000 (K2) 1.935481
1.000.001-10.000.000( K3) 1.298871
10.000.001-100.000.000 (K4) 89.264654
100.000.001 - üzeri (K5) 86.470424
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.01.2019
0-100.000( K1) 1.102094
100.001-1.000.000 (K2) 1.027731
1.000.001-10.000.000( K3) 0.987592
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.944184
100.000.001 - üzeri (K5) 0.922025
Abone01.01.2019
0-100.000( K1) 1.563607
100.001-1.000.000 (K2) 1.489244
1.000.001-10.000.000( K3) 1.449105
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.405697
100.000.001 - üzeri (K5) 1.383538
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.01.2019
0-100.000( K1) 1.015457
100.001-1.000.000 (K2) 2.824687
1.000.001-10.000.000( K3) 4.269294
10.000.001-100.000.000 (K4) 99.264654
100.000.001 - üzeri (K5) 88.746759
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.12.2018
0-100.000( K1) 1.203747
100.001-1.000.000 (K2) 1.128297
1.000.001-10.000.000( K3) 1.087572
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.043529
100.000.001 - üzeri (K5) 1.021047
Abone01.12.2018
0-100.000( K1) 1.566370
100.001-1.000.000 (K2) 1.490920
1.000.001-10.000.000( K3) 1.450195
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.406152
100.000.001 - üzeri (K5) 1.383670
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.12.2018
10.000.001-100.000.000 (K4) 2.025226
0-100.000( K1) 1.198758
100.001-1.000.000 (K2) 1.125270
1.000.001-10.000.000( K3) 1.085604
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.042707
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.11.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 1.020809
0-100.000( K1) 1.561381
100.001-1.000.000 (K2) 1.487893
1.000.001-10.000.000( K3) 1.448227
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.405330
Abone01.11.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 1.383432
0-100.000( K1) 1.187684
100.001-1.000.000 (K2) 1.118551
1.000.001-10.000.000( K3) 1.081236
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.040881
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.10.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 1.020281
0-100.000( K1) 1.550307
100.001-1.000.000 (K2) 1.481174
1.000.001-10.000.000( K3) 1.443859
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.403504
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.10.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 1.382904
0-100.000( K1) 1.102079
100.001-1.000.000 (K2) 1.0345
1.000.001-10.000.000( K3) 0.998024
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.958577
Abone01.09.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.938440
0-100.000( K1) 1.335357
100.001-1.000.000 (K2) 1.267778
1.000.001-10.000.000( K3) 1.231302
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.191855
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.09.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 1.171718
0-100.000( K1) 1.026228
100.001-1.000.000 (K2) 0.959019
1.000.001-10.000.000( K3) 0.922742
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.883511
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.08.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.863484
0-100.000( K1) 1.194352
100.001-1.000.000 (K2) 1.127143
1.000.001-10.000.000( K3) 1.090866
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.051635
Abone01.08.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 1.031608
0-100.000( K1) 0.953156
100.001-1.000.000 (K2) 0.887657
1.000.001-10.000.000( K3) 0.852303
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.814069
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.07.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.794552
0-100.000( K1) 1.067141
100.001-1.000.000 (K2) 1.001642
1.000.001-10.000.000( K3) 0.966288
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.928054
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.07.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.908537
0-100.000( K1) 0.950501
100.001-1.000.000 (K2) 0.886046
1.000.001-10.000.000( K3) 0.851256
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.813631
Abone01.06.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.794425
0-100.000( K1) 1.064486
100.001-1.000.000 (K2) 1.000031
1.000.001-10.000.000( K3) 0.965241
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.927616
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.06.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.908410
0-100.000( K1) 0.947493
100.001-1.000.000 (K2) 0.884221
1.000.001-10.000.000( K3) 0.850069
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.813135
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.05.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.794282
0-100.000( K1) 1.061478
100.001-1.000.000 (K2) 0.998206
1.000.001-10.000.000( K3) 0.964054
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.927120
Abone01.05.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.908267
0-100.000( K1) 0.945916
100.001-1.000.000 (K2) 0.883264
1.000.001-10.000.000( K3) 0.849447
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.812875
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.04.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.794207
0-100.000( K1) 1.059901
100.001-1.000.000 (K2) 0.997249
1.000.001-10.000.000( K3) 0.963432
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.926860
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.04.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.908192
0-100.000( K1) 0.944762
100.001-1.000.000 (K2) 0.882564
1.000.001-10.000.000( K3) 0.848992
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.812685
Abone01.03.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.794152
0-100.000( K1) 0.981147
100.001-1.000.000 (K2) 0.918949
1.000.001-10.000.000( K3) 0.885377
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.849070
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.03.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.830537
0-100.000( K1) 0.943165
100.001-1.000.000 (K2) 0.881595
1.000.001-10.000.000( K3) 0.848362
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.812422
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.02.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.794076
0-100.000( K1) 0.979550
100.001-1.000.000 (K2) 0.917980
1.000.001-10.000.000( K3) 0.884747
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.848807
Abone01.02.2018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.830461
0-100.000( K1) 1.015457
100.001-1.000.000 (K2) 1.848395
1.000.001-10.000.000( K3) 1.269294
100.000.001 - üzeri (K5) 78.746759
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.01.2018
0-100.000( K1) 0.942092
100.001-1.000.000 (K2) 0.880944
1.000.001-10.000.000( K3) 0.847939
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.812245
100.000.001 - üzeri (K5) 0.794025
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.01.2018
0-100.000( K1) 0.978477
100.001-1.000.000 (K2) 0.917329
1.000.001-10.000.000( K3) 0.884324
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.848630
100.000.001 - üzeri (K5) 0.830410
Abone01.01.2018
0-100.000( K1) 2.025226
100.001-1.000.000 (K2) 1.588090
1.000.001-10.000.000( K3) 2.025226
100.000.001 - üzeri (K5) 1.025944
0-100.000( K1) 0.887356
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.12.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.835168
1.000.001-10.000.000( K3) 0.820323
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.839654
100.000.001 - üzeri (K5) 0.807790
0-100.000( K1) 0.827886
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.12.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.775698
1.000.001-10.000.000( K3) 0.760853
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.780184
100.000.001 - üzeri (K5) 0.748320
0-100.000( K1) 1.024226
Abone01.12.2017
100.001-1.000.000 (K2) 1.488090
1.000.001-10.000.000( K3) 1.025226
10.000.001-100.000.000 (K4) 1.025226
100.000.001 - üzeri (K5) 1.025226
0-100.000( K1) 0.885662
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.11.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.834352
1.000.001-10.000.000( K3) 0.819756
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.838762
100.000.001 - üzeri (K5) 0.807434
0-100.000( K1) 0.826192
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.11.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.774882
1.000.001-10.000.000( K3) 0.760286
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.779292
100.000.001 - üzeri (K5) 0.747964
0-100.000( K1) 0.885425
Abone01.10.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.834238
1.000.001-10.000.000( K3) 0.819677
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.838637
100.000.001 - üzeri (K5) 0.807384
0-100.000( K1) 0.825955
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.10.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.774768
1.000.001-10.000.000( K3) 0.760207
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.779167
100.000.001 - üzeri (K5) 0.747914
0-100.000( K1) 0.884592
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.09.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.833837
1.000.001-10.000.000( K3) 0.819398
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.838199
100.000.001 - üzeri (K5) 0.807209
0-100.000( K1) 0.825122
Abone01.09.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.774367
1.000.001-10.000.000( K3) 0.759928
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.778729
100.000.001 - üzeri (K5) 0.747739
0-100.000( K1) 0.883892
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.08.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.833499
1.000.001-10.000.000( K3) 0.819164
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.837830
100.000.001 - üzeri (K5) 0.807062
0-100.000( K1) 0.824422
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.08.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.774029
1.000.001-10.000.000( K3) 0.759694
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.778360
100.000.001 - üzeri (K5) 0.747592
0-100.000( K1) 0.883824
Abone01.07.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.833466
1.000.001-10.000.000( K3) 0.819141
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.837794
100.000.001 - üzeri (K5) 0.807048
0-100.000( K1) 0.824354
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.07.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.773996
1.000.001-10.000.000( K3) 0.759671
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.778324
100.000.001 - üzeri (K5) 0.747578
0-100.000( K1) 0.883321
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.06.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.833224
1.000.001-10.000.000( K3) 0.818973
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.837529
100.000.001 - üzeri (K5) 0.806942
0-100.000( K1) 0.823851
Abone01.06.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.773754
1.000.001-10.000.000( K3) 0.759503
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.778059
100.000.001 - üzeri (K5) 0.747472
0-100.000( K1) 0.882592
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.05.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.832872
1.000.001-10.000.000( K3) 0.818729
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.837145
100.000.001 - üzeri (K5) 0.806789
0-100.000( K1) 0.823122
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.05.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.773402
1.000.001-10.000.000( K3) 0.759259
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.777675
100.000.001 - üzeri (K5) 0.747319
0-100.000( K1) 0.881604
Abone01.04.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.832396
1.000.001-10.000.000( K3) 0.818398
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.836625
100.000.001 - üzeri (K5) 0.806581
0-100.000( K1) 0.822134
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.04.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.772926
1.000.001-10.000.000( K3) 0.758928
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.777155
100.000.001 - üzeri (K5) 0.747111
0-100.000( K1) 0.880422
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.03.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.831826
1.000.001-10.000.000( K3) 0.818003
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.836003
100.000.001 - üzeri (K5) 0.806333
0-100.000( K1) 0.820952
Abone01.03.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.772356
1.000.001-10.000.000( K3) 0.758533
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.776533
100.000.001 - üzeri (K5) 0.746863
0-100.000( K1) 0.876831
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.02.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.830095
1.000.001-10.000.000( K3) 0.816802
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.834113
100.000.001 - üzeri (K5) 0.805578
0-100.000( K1) 0.817361
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.02.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.770625
1.000.001-10.000.000( K3) 0.757332
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.774643
100.000.001 - üzeri (K5) 0.746108
0-100.000( K1) 0.874220
Abone01.01.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.828837
1.000.001-10.000.000( K3) 0.815928
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.832739
100.000.001 - üzeri (K5) 0.805029
0-100.000( K1) 0.814750
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.01.2017
100.001-1.000.000 (K2) 0.769367
1.000.001-10.000.000( K3) 0.756458
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.773269
100.000.001 - üzeri (K5) 0.745559
0-100.000( K1) 0.872502
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.12.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.828009
1.000.001-10.000.000( K3) 0.815353
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.831835
100.000.001 - üzeri (K5) 0.804668
0-100.000( K1) 0.813032
Abone01.12.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.768539
1.000.001-10.000.000( K3) 0.755883
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.772365
100.000.001 - üzeri (K5) 0.745198
0-100.000( K1) 0.871787
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.11.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.827664
1.000.001-10.000.000( K3) 0.815114
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.831458
100.000.001 - üzeri (K5) 0.804518
0-100.000( K1) 0.812317
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.11.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.768194
1.000.001-10.000.000( K3) 0.755644
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.771988
100.000.001 - üzeri (K5) 0.745048
0-100.000( K1) 0.871541
Abone01.10.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.827545
1.000.001-10.000.000( K3) 0.815032
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.831328
100.000.001 - üzeri (K5) 0.804466
0-100.000( K1) 0.812071
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.10.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.768075
1.000.001-10.000.000( K3) 0.755562
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.771858
100.000.001 - üzeri (K5) 0.744996
0-100.000( K1) 0.956319
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.09.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.912358
1.000.001-10.000.000( K3) 0.899855
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.916138
100.000.001 - üzeri (K5) 0.889298
0-100.000( K1) 0.890241
Abone01.09.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.846280
1.000.001-10.000.000( K3) 0.833777
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.850060
100.000.001 - üzeri (K5) 0.823220
0-100.000( K1) 0.956141
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.08.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.912272
1.000.001-10.000.000( K3) 0.899795
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.916044
100.000.001 - üzeri (K5) 0.889261
0-100.000( K1) 0.890063
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.08.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.846194
1.000.001-10.000.000( K3) 0.833717
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.849966
100.000.001 - üzeri (K5) 0.823183
0-100.000( K1) 0.955795
Abone01.07.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.912105
1.000.001-10.000.000( K3) 0.899679
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.915862
100.000.001 - üzeri (K5) 0.889188
0-100.000( K1) 0.889717
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.07.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.846027
1.000.001-10.000.000( K3) 0.833601
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.849784
100.000.001 - üzeri (K5) 0.823110
0-100.000( K1) 0.954565
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.06.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.911512
1.000.001-10.000.000( K3) 0.899267
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.915214
100.000.001 - üzeri (K5) 0.888929
0-100.000( K1) 0.888487
Abone01.06.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.845434
1.000.001-10.000.000( K3) 0.833189
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.849136
100.000.001 - üzeri (K5) 0.822851
0-100.000( K1) 0.954135
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.05.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.911305
1.000.001-10.000.000( K3) 0.899123
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.914988
100.000.001 - üzeri (K5) 0.888839
0-100.000( K1) 0.888057
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.05.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.845227
1.000.001-10.000.000( K3) 0.833045
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.848910
100.000.001 - üzeri (K5) 0.822761
0-100.000( K1) 0.953806
Abone01.04.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.911146
1.000.001-10.000.000( K3) 0.899013
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.914815
100.000.001 - üzeri (K5) 0.888770
0-100.000( K1) 0.887728
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.04.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.845068
1.000.001-10.000.000( K3) 0.832935
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.848737
100.000.001 - üzeri (K5) 0.822692
0-100.000( K1) 0.953971
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.03.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.911226
1.000.001-10.000.000( K3) 0.899068
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.914902
100.000.001 - üzeri (K5) 0.888805
0-100.000( K1) 0.887893
Abone01.03.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.845148
1.000.001-10.000.000( K3) 0.832990
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.848824
100.000.001 - üzeri (K5) 0.822727
0-100.000( K1) 0.953520
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.02.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.911008
1.000.001-10.000.000( K3) 0.898917
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.914664
100.000.001 - üzeri (K5) 0.888710
0-100.000( K1) 0.887442
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.02.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.844930
1.000.001-10.000.000( K3) 0.832839
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.848586
100.000.001 - üzeri (K5) 0.822632
0-100.000( K1) 0.939092
Abone01.01.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.911139
1.000.001-10.000.000( K3) 0.899008
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.914807
100.000.001 - üzeri (K5) 0.888767
0-100.000( K1) 0.873014
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.01.2016
100.001-1.000.000 (K2) 0.845061
1.000.001-10.000.000( K3) 0.832930
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.848729
100.000.001 - üzeri (K5) 0.822689
0-100.000( K1) 0.940066
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.12.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.911711
1.000.001-10.000.000( K3) 0.899405
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.915431
100.000.001 - üzeri (K5) 0.889016
0-100.000( K1) 0.873988
Abone01.12.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.845633
1.000.001-10.000.000( K3) 0.833327
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.849353
100.000.001 - üzeri (K5) 0.822938
0-100.000( K1) 0.940203
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.11.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.911792
1.000.001-10.000.000( K3) 0.899461
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.915519
100.000.001 - üzeri (K5) 0.889051
0-100.000( K1) 0.874125
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.11.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.845714
1.000.001-10.000.000( K3) 0.833383
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.849441
100.000.001 - üzeri (K5) 0.822973
0-100.000( K1) 0.939167
Abone01.10.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.911184
1.000.001-10.000.000( K3) 0.899039
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.914855
100.000.001 - üzeri (K5) 0.888786
0-100.000( K1) 0.873089
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.10.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.845106
1.000.001-10.000.000( K3) 0.832961
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.848777
100.000.001 - üzeri (K5) 0.822708
0-100.000( K1) 0.938510
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)04.09.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.910798
1.000.001-10.000.000( K3) 0.898771
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.914434
100.000.001 - üzeri (K5) 0.888618
0-100.000( K1) 0.872432
Abone04.09.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.844720
1.000.001-10.000.000( K3) 0.832693
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.848356
100.000.001 - üzeri (K5) 0.822540
0-100.000( K1) 0.933184
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.09.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.908015
1.000.001-10.000.000( K3) 0.896238
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.911778
100.000.001 - üzeri (K5) 0.887459
0-100.000( K1) 0.867106
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.09.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.841937
1.000.001-10.000.000( K3) 0.830160
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.8457
100.000.001 - üzeri (K5) 0.821381
0-100.000( K1) 0.933382
Abone01.08.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.908132
1.000.001-10.000.000( K3) 0.896318
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.911907
100.000.001 - üzeri (K5) 0.887510
0-100.000( K1) 0.867304
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.08.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.842054
1.000.001-10.000.000( K3) 0.830240
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.845829
100.000.001 - üzeri (K5) 0.821432
0-100.000( K1) 0.933228
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.07.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.908041
1.000.001-10.000.000( K3) 0.896256
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.911806
100.000.001 - üzeri (K5) 0.887470
0-100.000( K1) 0.867150
Abone01.07.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.841963
1.000.001-10.000.000( K3) 0.830178
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.845728
100.000.001 - üzeri (K5) 0.821392
0-100.000( K1) 0.932550
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.06.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.907639
1.000.001-10.000.000( K3) 0.895984
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.911363
100.000.001 - üzeri (K5) 0.887294
0-100.000( K1) 0.866472
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.06.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.841561
1.000.001-10.000.000( K3) 0.829906
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.845285
100.000.001 - üzeri (K5) 0.821216
0-100.000( K1) 0.931689
Abone01.05.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.907129
1.000.001-10.000.000( K3) 0.895638
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.9108
100.000.001 - üzeri (K5) 0.887071
0-100.000( K1) 0.865611
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.05.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.841051
1.000.001-10.000.000( K3) 0.829560
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.844722
100.000.001 - üzeri (K5) 0.820993
0-100.000( K1) 0.931063
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.04.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.906758
1.000.001-10.000.000( K3) 0.895387
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.910391
100.000.001 - üzeri (K5) 0.886909
0-100.000( K1) 0.864985
Abone01.04.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.840680
1.000.001-10.000.000( K3) 0.829309
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.844313
100.000.001 - üzeri (K5) 0.820831
0-100.000( K1) 0.930356
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.03.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.906339
1.000.001-10.000.000( K3) 0.895103
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.909929
100.000.001 - üzeri (K5) 0.886726
0-100.000( K1) 0.864278
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.03.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.840261
1.000.001-10.000.000( K3) 0.829025
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.843851
100.000.001 - üzeri (K5) 0.820648
0-100.000( K1) 0.930162
Abone01.02.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.906224
1.000.001-10.000.000( K3) 0.895025
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.909802
100.000.001 - üzeri (K5) 0.886676
0-100.000( K1) 0.864084
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.02.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.840146
1.000.001-10.000.000( K3) 0.828947
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.843724
100.000.001 - üzeri (K5) 0.820598
0-100.000( K1) 0.930612
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.01.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.906490
1.000.001-10.000.000( K3) 0.895205
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.910096
100.000.001 - üzeri (K5) 0.886793
0-100.000( K1) 0.864534
Abone01.01.2015
100.001-1.000.000 (K2) 0.840412
1.000.001-10.000.000( K3) 0.829127
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.844018
100.000.001 - üzeri (K5) 0.820715
0-100.000( K1) 0.931191
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.12.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.906833
1.000.001-10.000.000( K3) 0.895438
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.910474
100.000.001 - üzeri (K5) 0.886943
0-100.000( K1) 0.865113
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.12.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.840755
1.000.001-10.000.000( K3) 0.829360
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.844396
100.000.001 - üzeri (K5) 0.820865
0-100.000( K1) 0.930646
Abone01.11.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.906511
1.000.001-10.000.000( K3) 0.895219
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.910118
100.000.001 - üzeri (K5) 0.886802
0-100.000( K1) 0.864568
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.11.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.840433
1.000.001-10.000.000( K3) 0.829141
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.844040
100.000.001 - üzeri (K5) 0.820724
0-100.000( K1) 0.930147
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.10.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.906216
1.000.001-10.000.000( K3) 0.895019
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.909792
100.000.001 - üzeri (K5) 0.886673
0-100.000( K1) 0.864069
Abone01.10.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.840138
1.000.001-10.000.000( K3) 0.828941
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.843714
100.000.001 - üzeri (K5) 0.820595
0-100.000( K1) 0.859846
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.09.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.836015
1.000.001-10.000.000( K3) 0.824864
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.839576
100.000.001 - üzeri (K5) 0.816553
0-100.000( K1) 0.799224
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.09.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.775393
1.000.001-10.000.000( K3) 0.764242
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.778954
100.000.001 - üzeri (K5) 0.755931
0-100.000( K1) 0.859422
Abone01.08.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.835764
1.000.001-10.000.000( K3) 0.824694
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.839299
100.000.001 - üzeri (K5) 0.816443
0-100.000( K1) 0.7988
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.08.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.775142
1.000.001-10.000.000( K3) 0.764072
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.778677
100.000.001 - üzeri (K5) 0.755821
0-100.000( K1) 0.859387
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.07.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.835743
1.000.001-10.000.000( K3) 0.824680
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.839276
100.000.001 - üzeri (K5) 0.816434
0-100.000( K1) 0.798765
Abone01.07.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.775121
1.000.001-10.000.000( K3) 0.764058
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.778654
100.000.001 - üzeri (K5) 0.755812
0-100.000( K1) 0.859690
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.06.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.835922
1.000.001-10.000.000( K3) 0.824802
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.839474
100.000.001 - üzeri (K5) 0.816513
0-100.000( K1) 0.799068
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.06.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.7753
1.000.001-10.000.000( K3) 0.764180
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.778852
100.000.001 - üzeri (K5) 0.755891
0-100.000( K1) 0.859638
Abone01.05.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.835891
1.000.001-10.000.000( K3) 0.824781
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.839440
100.000.001 - üzeri (K5) 0.816499
0-100.000( K1) 0.799016
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.05.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.775269
1.000.001-10.000.000( K3) 0.764159
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.778818
100.000.001 - üzeri (K5) 0.755877
0-100.000( K1) 0.859210
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.04.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.835638
1.000.001-10.000.000( K3) 0.824609
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.839161
100.000.001 - üzeri (K5) 0.816388
0-100.000( K1) 0.798588
Abone01.04.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.775016
1.000.001-10.000.000( K3) 0.763987
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.778539
100.000.001 - üzeri (K5) 0.755766
0-100.000( K1) 0.858423
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.03.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.835172
1.000.001-10.000.000( K3) 0.824293
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.838647
100.000.001 - üzeri (K5) 0.816184
0-100.000( K1) 0.797801
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.03.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.774550
1.000.001-10.000.000( K3) 0.763671
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.778025
100.000.001 - üzeri (K5) 0.755562
0-100.000( K1) 0.856591
Abone01.02.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.834087
1.000.001-10.000.000( K3) 0.823558
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.837449
100.000.001 - üzeri (K5) 0.815710
0-100.000( K1) 0.795969
Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım İçin)01.02.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.773465
1.000.001-10.000.000( K3) 0.762936
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.776827
100.000.001 - üzeri (K5) 0.755088
0-100.000( K1) 0.855985
Serbest Tüketici (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım İçin)01.01.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.833728
1.000.001-10.000.000( K3) 0.823315
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.837053
100.000.001 - üzeri (K5) 0.815553
0-100.000( K1) 0.795363
Abone01.01.2014
100.001-1.000.000 (K2) 0.773106
1.000.001-10.000.000( K3) 0.762693
10.000.001-100.000.000 (K4) 0.776431
100.000.001 - üzeri (K5) 0.754931